به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

فروشگاه اینترنتی ایران کشاورزی

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
گوجه فرنگی

بوشهر ، كنگان

159 روز پیش

1111 تومان

فروش بادمجان

بوشهر ، دشتي

165 روز پیش

1000 تومان

تنباکو پیچ خورموج

بوشهر ، دشتي

354 روز پیش

توافقی

فروش هندوانه

بوشهر ، جم

373 روز پیش

توافقی

خرمای زاهدی

بوشهر ، دشتستان

486 روز پیش

13000 تومان

فروش تن ماهی

بوشهر ، تنگستان

492 روز پیش

10000 تومان

قرار داد فروش عمده آلوئه ورا

بوشهر ، دشتي

539 روز پیش

توافقی

خرمای کبکاب

بوشهر ، دشتستان

556 روز پیش

20000 تومان

فروش کنجد

بوشهر ، دشتستان

570 روز پیش

توافقی

تنباکو برازجان سرکره

بوشهر ، دشتستان

602 روز پیش

توافقی

بذر خربزه شیرین درگزی

بوشهر ، دشتستان

669 روز پیش

250000 تومان

بابونه درجه یک

بوشهر ، دير

716 روز پیش

توافقی

خرمای درجه1

بوشهر ، دشتستان

757 روز پیش

10000 تومان

فروش رب انار خالص

بوشهر ، بوشهر

763 روز پیش

35000 تومان

سم امامکتین

بوشهر ، بوشهر

938 روز پیش

44000 تومان

فروش خرما

بوشهر ، دشتستان

996 روز پیش

توافقی

فروش گل و گیاهان زینتی

بوشهر ، بوشهر

1015 روز پیش

توافقی

خرید و فروش الوورا

بوشهر ، بوشهر

1050 روز پیش

توافقی

بستر کشت پالم پیت

بوشهر ، جم

1170 روز پیش

1500 تومان

بستر کشت گیاهان آپارتمانی

بوشهر ، بوشهر

1181 روز پیش

توافقی

بذرهای کمیاب و نایاب

بوشهر ، بوشهر

1244 روز پیش

توافقی

برگ آلوئه ورا

بوشهر ، بوشهر

1249 روز پیش

2000 تومان

عسل کنار

بوشهر ، دشتستان

1250 روز پیش

50000 تومان

برگ آلوئه ورا

بوشهر ، بوشهر

1284 روز پیش

2000 تومان

کنجد ناب

بوشهر ، دشتستان

1310 روز پیش

10000 تومان

پنگ پوش یا کیسه خرما

بوشهر ، دشتستان

1384 روز پیش

توافقی

فروش خرمای دشتستان

بوشهر ، دشتستان

1479 روز پیش

3500 تومان

جیکه خشو

بوشهر ، بوشهر

1602 روز پیش

توافقی

پنگ پوش خرما

بوشهر ، دشتستان

1608 روز پیش

800 تومان

کاور گوجه جهت کنترل سرما ضدگی

بوشهر ، دشتستان

1608 روز پیش

توافقی

فروش گوجه فرنگی

بوشهر ، کاکی

1609 روز پیش

توافقی

گوجه با کیفیت عالی

بوشهر ، خورموج

1613 روز پیش

توافقی

فروش گوجه فرنگی لوکس

بوشهر ، دشتي

1614 روز پیش

توافقی

فروش گوجه

بوشهر ، گناوه

1620 روز پیش

500 تومان

گوجه درجه یک لیان

بوشهر ، جم

1648 روز پیش

توافقی

فروش کود،سم،بذر

بوشهر ، برازجان

1653 روز پیش

توافقی

نسل جدید کودهای کشاورزی

بوشهر ، برازجان

1653 روز پیش

توافقی

سیفی جات خارج از فصل استان بوشهر

بوشهر ، بوشهر

1664 روز پیش

1111 تومان

فروش نیمچه محلی

بوشهر ، بوشهر

1741 روز پیش

توافقی

فروش تخم مرغ نطفه دار بومی

بوشهر ، بوشهر

1747 روز پیش

توافقی