به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
زمین کشاورزی

خوزستان ، شوشتر

6 روز پیش

توافقی

گیاه ساکلنت

خوزستان ، اهواز

96 روز پیش

12000 تومان

شلتوک خوزستان

خوزستان ، شوشتر

130 روز پیش

توافقی

هد برداشت

خوزستان ، اهواز

209 روز پیش

توافقی

فروش پیاز

خوزستان ، بهبهان

222 روز پیش

توافقی

پیاز درجه یک

خوزستان ، اهواز

229 روز پیش

توافقی

انواع گلهای طبیعی

خوزستان ، ویسی

254 روز پیش

توافقی

نهالستان بهار

خوزستان ، اهواز

256 روز پیش

2000 تومان

بذر خیار امینی

خوزستان ، دزفول

270 روز پیش

توافقی

استخدام کاریابی کشاورزی

خوزستان ، لالي

292 روز پیش

رایگان

خریدار مرغ تخم گذار

خوزستان ، خرمشهر

320 روز پیش

توافقی

کمپوست هفت تپه

خوزستان ، شوش

335 روز پیش

توافقی

محصولات کشاورزی شلیلی بزرگ

خوزستان ، شوشتر

345 روز پیش

توافقی

کودهای اوره سوپر فسفات پتاس

خوزستان ، شوش

407 روز پیش

توافقی

زنبور پارازیت براکون

خوزستان ، اهواز

407 روز پیش

5000 تومان

فروش خرما

خوزستان ، بهبهان

407 روز پیش

7000 تومان

فروش سم

خوزستان ، دزفول

417 روز پیش

توافقی

شلتوک چمپا

خوزستان ، رامهرمز

423 روز پیش

6000 تومان

برنج عنبربو

خوزستان ، اهواز

426 روز پیش

توافقی

فروش بذرگندم وکود اوره

خوزستان ، دزفول

460 روز پیش

1850 تومان

درخواست بذر حسن یوسف

خوزستان ، انديمشك

495 روز پیش

توافقی

فروش ماش

خوزستان ، شوشتر

514 روز پیش

توافقی

بذور صیفی کلوز فرانسه

خوزستان ، اهواز

521 روز پیش

0 تومان

بذر ذرت

خوزستان ، اهواز

555 روز پیش

توافقی

خرید یونجه

خوزستان ، اهواز

612 روز پیش

580 تومان

کود خانگی

خوزستان ، اهواز

654 روز پیش

توافقی

خریدار برگ درخت خرما

خوزستان ، اهواز

673 روز پیش

توافقی

خوراک کپور ماهیان

خوزستان ، اهواز

711 روز پیش

توافقی

خریدارسبوس گندم وبرنج

خوزستان ، دزفول

732 روز پیش

توافقی

کاشت هندوانه بهبهان

خوزستان ، بهبهان

754 روز پیش

توافقی

فروش لوبیا چشم بلبلی

خوزستان ، دزفول

759 روز پیش

5500 تومان

فروش سم وکود و بذر

خوزستان ، انديمشك

762 روز پیش

1000 تومان

فروش کود شیمیایی

خوزستان ، اهواز

763 روز پیش

توافقی

یونجه سبز

خوزستان ، شوش

768 روز پیش

توافقی

ماهی گرمابی(چهار نمونه)

خوزستان ، شوشتر

770 روز پیش

توافقی

برنج چمپای درجه ۱ میداوود

خوزستان ، باغ ملك

785 روز پیش

توافقی

ماش هندی عمرانی ارتشی

خوزستان ، شوشتر

786 روز پیش

توافقی

خریدار بچه ماهی کپور

خوزستان ، دزفول

787 روز پیش

توافقی

تخم نطفه دار مرغ و خروس امپراتور

خوزستان ، اهواز

789 روز پیش

7200 تومان

فروش یک تن کنجد

خوزستان ، انديمشك

790 روز پیش

توافقی