به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
گوجه فرنگی

خوزستان ، دزفول

46 روز پیش

توافقی

نخل برحی

خوزستان ، شوشتر

73 روز پیش

توافقی

مشارکت جهت احداث گلخانه

خوزستان ، اهواز

121 روز پیش

300000000 تومان

پروانه چنگالی کمباین

خوزستان ، دزفول

128 روز پیش

توافقی

زمین کشاورزی

خوزستان ، شوشتر

128 روز پیش

توافقی

گیاه ساکلنت

خوزستان ، اهواز

219 روز پیش

12000 تومان

شلتوک خوزستان

خوزستان ، شوشتر

252 روز پیش

توافقی

هد برداشت

خوزستان ، اهواز

331 روز پیش

توافقی

فروش پیاز

خوزستان ، بهبهان

345 روز پیش

توافقی

پیاز درجه یک

خوزستان ، اهواز

351 روز پیش

توافقی

انواع گلهای طبیعی

خوزستان ، ویسی

376 روز پیش

توافقی

نهالستان بهار

خوزستان ، اهواز

378 روز پیش

2000 تومان

بذر خیار امینی

خوزستان ، دزفول

392 روز پیش

توافقی

استخدام کاریابی کشاورزی

خوزستان ، لالي

415 روز پیش

رایگان

خریدار مرغ تخم گذار

خوزستان ، خرمشهر

442 روز پیش

توافقی

کمپوست هفت تپه

خوزستان ، شوش

457 روز پیش

توافقی

محصولات کشاورزی شلیلی بزرگ

خوزستان ، شوشتر

467 روز پیش

توافقی

کودهای اوره سوپر فسفات پتاس

خوزستان ، شوش

529 روز پیش

توافقی

زنبور پارازیت براکون

خوزستان ، اهواز

529 روز پیش

5000 تومان

فروش خرما

خوزستان ، بهبهان

529 روز پیش

7000 تومان

فروش سم

خوزستان ، دزفول

539 روز پیش

توافقی

شلتوک چمپا

خوزستان ، رامهرمز

545 روز پیش

6000 تومان

برنج عنبربو

خوزستان ، اهواز

548 روز پیش

توافقی

فروش بذرگندم وکود اوره

خوزستان ، دزفول

582 روز پیش

1850 تومان

درخواست بذر حسن یوسف

خوزستان ، انديمشك

618 روز پیش

توافقی

فروش ماش

خوزستان ، شوشتر

636 روز پیش

توافقی

بذور صیفی کلوز فرانسه

خوزستان ، اهواز

643 روز پیش

0 تومان

بذر ذرت

خوزستان ، اهواز

677 روز پیش

توافقی

خرید یونجه

خوزستان ، اهواز

734 روز پیش

580 تومان

کود خانگی

خوزستان ، اهواز

776 روز پیش

توافقی

خریدار برگ درخت خرما

خوزستان ، اهواز

795 روز پیش

توافقی

خوراک کپور ماهیان

خوزستان ، اهواز

833 روز پیش

توافقی

خریدارسبوس گندم وبرنج

خوزستان ، دزفول

854 روز پیش

توافقی

کاشت هندوانه بهبهان

خوزستان ، بهبهان

876 روز پیش

توافقی

فروش لوبیا چشم بلبلی

خوزستان ، دزفول

881 روز پیش

5500 تومان

فروش سم وکود و بذر

خوزستان ، انديمشك

884 روز پیش

1000 تومان

فروش کود شیمیایی

خوزستان ، اهواز

885 روز پیش

توافقی

یونجه سبز

خوزستان ، شوش

890 روز پیش

توافقی

ماهی گرمابی(چهار نمونه)

خوزستان ، شوشتر

892 روز پیش

توافقی

برنج چمپای درجه ۱ میداوود

خوزستان ، باغ ملك

907 روز پیش

توافقی