به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
گوجه فرنگی

خوزستان ، دزفول

105 روز پیش

توافقی

نخل برحی

خوزستان ، شوشتر

132 روز پیش

توافقی

مشارکت جهت احداث گلخانه

خوزستان ، اهواز

180 روز پیش

300000000 تومان

پروانه چنگالی کمباین

خوزستان ، دزفول

187 روز پیش

توافقی

زمین کشاورزی

خوزستان ، شوشتر

187 روز پیش

توافقی

گیاه ساکلنت

خوزستان ، اهواز

278 روز پیش

12000 تومان

شلتوک خوزستان

خوزستان ، شوشتر

311 روز پیش

توافقی

هد برداشت

خوزستان ، اهواز

390 روز پیش

توافقی

فروش پیاز

خوزستان ، بهبهان

404 روز پیش

توافقی

پیاز درجه یک

خوزستان ، اهواز

410 روز پیش

توافقی

انواع گلهای طبیعی

خوزستان ، ویسی

435 روز پیش

توافقی

نهالستان بهار

خوزستان ، اهواز

437 روز پیش

2000 تومان

بذر خیار امینی

خوزستان ، دزفول

451 روز پیش

توافقی

استخدام کاریابی کشاورزی

خوزستان ، لالي

474 روز پیش

رایگان

خریدار مرغ تخم گذار

خوزستان ، خرمشهر

501 روز پیش

توافقی

کمپوست هفت تپه

خوزستان ، شوش

516 روز پیش

توافقی

محصولات کشاورزی شلیلی بزرگ

خوزستان ، شوشتر

526 روز پیش

توافقی

کودهای اوره سوپر فسفات پتاس

خوزستان ، شوش

588 روز پیش

توافقی

زنبور پارازیت براکون

خوزستان ، اهواز

588 روز پیش

5000 تومان

فروش خرما

خوزستان ، بهبهان

588 روز پیش

7000 تومان

فروش سم

خوزستان ، دزفول

598 روز پیش

توافقی

شلتوک چمپا

خوزستان ، رامهرمز

604 روز پیش

6000 تومان

برنج عنبربو

خوزستان ، اهواز

607 روز پیش

توافقی

فروش بذرگندم وکود اوره

خوزستان ، دزفول

641 روز پیش

1850 تومان

درخواست بذر حسن یوسف

خوزستان ، انديمشك

677 روز پیش

توافقی

فروش ماش

خوزستان ، شوشتر

695 روز پیش

توافقی

بذور صیفی کلوز فرانسه

خوزستان ، اهواز

702 روز پیش

0 تومان

بذر ذرت

خوزستان ، اهواز

736 روز پیش

توافقی

خرید یونجه

خوزستان ، اهواز

793 روز پیش

580 تومان

کود خانگی

خوزستان ، اهواز

835 روز پیش

توافقی

خریدار برگ درخت خرما

خوزستان ، اهواز

854 روز پیش

توافقی

خوراک کپور ماهیان

خوزستان ، اهواز

892 روز پیش

توافقی

خریدارسبوس گندم وبرنج

خوزستان ، دزفول

913 روز پیش

توافقی

کاشت هندوانه بهبهان

خوزستان ، بهبهان

935 روز پیش

توافقی

فروش لوبیا چشم بلبلی

خوزستان ، دزفول

940 روز پیش

5500 تومان

فروش سم وکود و بذر

خوزستان ، انديمشك

943 روز پیش

1000 تومان

فروش کود شیمیایی

خوزستان ، اهواز

944 روز پیش

توافقی

یونجه سبز

خوزستان ، شوش

949 روز پیش

توافقی

ماهی گرمابی(چهار نمونه)

خوزستان ، شوشتر

951 روز پیش

توافقی

برنج چمپای درجه ۱ میداوود

خوزستان ، باغ ملك

966 روز پیش

توافقی