به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
نخل برحی

خوزستان ، شوشتر

9 روز پیش

توافقی

مشارکت جهت احداث گلخانه

خوزستان ، اهواز

57 روز پیش

300000000 تومان

پروانه چنگالی کمباین

خوزستان ، دزفول

64 روز پیش

توافقی

زمین کشاورزی

خوزستان ، شوشتر

64 روز پیش

توافقی

گیاه ساکلنت

خوزستان ، اهواز

154 روز پیش

12000 تومان

شلتوک خوزستان

خوزستان ، شوشتر

188 روز پیش

توافقی

هد برداشت

خوزستان ، اهواز

267 روز پیش

توافقی

فروش پیاز

خوزستان ، بهبهان

280 روز پیش

توافقی

پیاز درجه یک

خوزستان ، اهواز

287 روز پیش

توافقی

انواع گلهای طبیعی

خوزستان ، ویسی

312 روز پیش

توافقی

نهالستان بهار

خوزستان ، اهواز

314 روز پیش

2000 تومان

بذر خیار امینی

خوزستان ، دزفول

328 روز پیش

توافقی

استخدام کاریابی کشاورزی

خوزستان ، لالي

350 روز پیش

رایگان

خریدار مرغ تخم گذار

خوزستان ، خرمشهر

378 روز پیش

توافقی

کمپوست هفت تپه

خوزستان ، شوش

393 روز پیش

توافقی

محصولات کشاورزی شلیلی بزرگ

خوزستان ، شوشتر

403 روز پیش

توافقی

کودهای اوره سوپر فسفات پتاس

خوزستان ، شوش

465 روز پیش

توافقی

زنبور پارازیت براکون

خوزستان ، اهواز

465 روز پیش

5000 تومان

فروش خرما

خوزستان ، بهبهان

465 روز پیش

7000 تومان

فروش سم

خوزستان ، دزفول

475 روز پیش

توافقی

شلتوک چمپا

خوزستان ، رامهرمز

480 روز پیش

6000 تومان

برنج عنبربو

خوزستان ، اهواز

484 روز پیش

توافقی

فروش بذرگندم وکود اوره

خوزستان ، دزفول

518 روز پیش

1850 تومان

درخواست بذر حسن یوسف

خوزستان ، انديمشك

553 روز پیش

توافقی

فروش ماش

خوزستان ، شوشتر

572 روز پیش

توافقی

بذور صیفی کلوز فرانسه

خوزستان ، اهواز

579 روز پیش

0 تومان

بذر ذرت

خوزستان ، اهواز

612 روز پیش

توافقی

خرید یونجه

خوزستان ، اهواز

670 روز پیش

580 تومان

کود خانگی

خوزستان ، اهواز

711 روز پیش

توافقی

خریدار برگ درخت خرما

خوزستان ، اهواز

731 روز پیش

توافقی

خوراک کپور ماهیان

خوزستان ، اهواز

768 روز پیش

توافقی

خریدارسبوس گندم وبرنج

خوزستان ، دزفول

789 روز پیش

توافقی

کاشت هندوانه بهبهان

خوزستان ، بهبهان

812 روز پیش

توافقی

فروش لوبیا چشم بلبلی

خوزستان ، دزفول

817 روز پیش

5500 تومان

فروش سم وکود و بذر

خوزستان ، انديمشك

819 روز پیش

1000 تومان

فروش کود شیمیایی

خوزستان ، اهواز

821 روز پیش

توافقی

یونجه سبز

خوزستان ، شوش

826 روز پیش

توافقی

ماهی گرمابی(چهار نمونه)

خوزستان ، شوشتر

828 روز پیش

توافقی

برنج چمپای درجه ۱ میداوود

خوزستان ، باغ ملك

843 روز پیش

توافقی

ماش هندی عمرانی ارتشی

خوزستان ، شوشتر

844 روز پیش

توافقی