به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

فروشگاه اینترنتی ایران کشاورزی

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
فروش کیوی درجه یک

مازندران ، تنكابن

16 روز پیش

5500 تومان

مشارکت در احداث باغ

مازندران ، ساري

20 روز پیش

توافقی

فروش کیوی

مازندران ، تنكابن

22 روز پیش

5000 تومان

فروش آب زرشک ارگانیک

مازندران ، بهشهر

28 روز پیش

25 تومان

فروش کدو تنبل کلی و جزئی

مازندران ، ساري

33 روز پیش

2000 تومان

فروش کلی نارنگی ژاپنی

مازندران ، ساري

33 روز پیش

2800 تومان

فروش انار شیرین پوست نازک

مازندران ، ساري

33 روز پیش

3500 تومان

فروش برنج

مازندران ، محمود آباد

44 روز پیش

18000 تومان

فروش نارنگی

مازندران ، قائم شهر

44 روز پیش

توافقی

برنج طارم

مازندران ، بابل

47 روز پیش

20000 تومان

فروش نارنگی ژاپنی

مازندران ، ساري

47 روز پیش

توافقی

برنج طارم عطری سیدمحله

مازندران ، ساري

75 روز پیش

توافقی

فروش پیاز نرگس

مازندران ، ساري

104 روز پیش

23000 تومان

فروش دستگاه خشک کن صنعتی

مازندران ، ساري

128 روز پیش

توافقی

فروش کود هیومیک اسید

مازندران ، ساري

141 روز پیش

توافقی

فروش کمباین

مازندران ، محمود آباد

149 روز پیش

137000000 تومان

بذر گوجه فرنگی مازند

مازندران ، ساري

149 روز پیش

50000 تومان

فروش کاکتوس هاماتو

مازندران ، بابلسر

229 روز پیش

1850 تومان

کاج مطبق سطل هفت

مازندران ، تنكابن

241 روز پیش

40000 تومان

فروش شمشاد

مازندران ، ساري

261 روز پیش

10000 تومان

پاجوش و برگ الوئه ورا

مازندران ، قائم شهر

301 روز پیش

1000 تومان

جوجه محلی بومی دورگ

مازندران ، بهشهر

342 روز پیش

9000 تومان

شمشاد نعنایی

مازندران ، ساري

420 روز پیش

توافقی

فروش باقالا

مازندران ، بهشهر

478 روز پیش

توافقی

باقلا تازه مازندران

مازندران ، بهشهر

484 روز پیش

توافقی

فروش بذر گوجه فرنگی

مازندران ، آمل

487 روز پیش

توافقی

باقالا درشت و تازه چین شمال

مازندران ، بهشهر

492 روز پیش

4500 تومان

بلدرچین سید

مازندران ، جويبار

543 روز پیش

توافقی

فروش گل سنبل

مازندران ، جويبار

595 روز پیش

0 تومان

انواع کاج در شمال ایران

مازندران ، تنكابن

626 روز پیش

توافقی

بذر گوجه گیلاسی چری

مازندران ، ساري

637 روز پیش

30000 تومان

حسن یوسف بذری پن امریکن

مازندران ، ساري

658 روز پیش

1500 تومان

نژاد اصلاح شده صنوبر

مازندران ، ساري

677 روز پیش

1000 تومان

تخم نطفه دار بلدرچین

مازندران ، بهشهر

679 روز پیش

220 تومان

انواع برنج شمال

مازندران ، آمل

753 روز پیش

توافقی

برنج ارگانیک

مازندران ، آمل

753 روز پیش

13500 تومان

فروش برنج طارم

مازندران ، آمل

790 روز پیش

11998 تومان

برنج طارم هاشمی

مازندران ، محمود آباد

819 روز پیش

12000 تومان

فروش کتاب

مازندران ، بابل

841 روز پیش

7500 تومان

نیمچه بومی

مازندران ، بابل

861 روز پیش

5000 تومان