به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
چای سرخ

يزد ، يزد

121 روز پیش

توافقی

عرضه نشا دارویی

يزد ، يزد

390 روز پیش

توافقی

25 نوع ساکولنت

يزد ، يزد

414 روز پیش

25000 تومان

کود درب کارخانه

يزد ، يزد

529 روز پیش

توافقی

کود های شیمیایی

يزد ، اشكذر

581 روز پیش

توافقی

فروش برگ به لیمو

يزد ، يزد

696 روز پیش

توافقی

خرید کراتوم

يزد ، تفت

747 روز پیش

توافقی

خرید سبزی

يزد ، طبس

829 روز پیش

توافقی

بذر لوبیا سبز درختی گلخانه ای

يزد ، يزد

841 روز پیش

600000 تومان

ساخت جت هیتر

يزد ، يزد

850 روز پیش

توافقی

کارتن سازی

يزد ، يزد

850 روز پیش

توافقی

جوجه لاری

يزد ، مهريز

890 روز پیش

توافقی

عسل کویر

يزد ، طبس

931 روز پیش

50000 تومان

فروش خیار خاردار و خیار معمولی

يزد ، يزد

937 روز پیش

1100 تومان

فروش انواع میوه و سبزی خشک

يزد ، يزد

943 روز پیش

توافقی

دستگاه های خشک کن تحت خلأمیوه

يزد ، يزد

943 روز پیش

33000000 تومان

فروش گلدانی پسته درجه یک

يزد ، تفت

944 روز پیش

1200 تومان

بادام فروشی میزان یک تن

يزد ، مهريز

944 روز پیش

15000 تومان

نهال پسته زال

يزد ، مهريز

985 روز پیش

600 تومان

خرید خیارسبز گلخانه ای

يزد ، يزد

985 روز پیش

توافقی

خاک اخری

يزد ، يزد

987 روز پیش

4000 تومان

فروش ویژه کود پلت مرغی شرکت سیمرغ

يزد ، يزد

992 روز پیش

توافقی