به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
چای سرخ

يزد ، يزد

57 روز پیش

توافقی

عرضه نشا دارویی

يزد ، يزد

326 روز پیش

توافقی

25 نوع ساکولنت

يزد ، يزد

350 روز پیش

25000 تومان

کود درب کارخانه

يزد ، يزد

464 روز پیش

توافقی

کود های شیمیایی

يزد ، اشكذر

517 روز پیش

توافقی

فروش برگ به لیمو

يزد ، يزد

632 روز پیش

توافقی

خرید کراتوم

يزد ، تفت

683 روز پیش

توافقی

خرید سبزی

يزد ، طبس

765 روز پیش

توافقی

بذر لوبیا سبز درختی گلخانه ای

يزد ، يزد

776 روز پیش

600000 تومان

ساخت جت هیتر

يزد ، يزد

786 روز پیش

توافقی

کارتن سازی

يزد ، يزد

786 روز پیش

توافقی

جوجه لاری

يزد ، مهريز

825 روز پیش

توافقی

عسل کویر

يزد ، طبس

867 روز پیش

50000 تومان

فروش خیار خاردار و خیار معمولی

يزد ، يزد

873 روز پیش

1100 تومان

فروش انواع میوه و سبزی خشک

يزد ، يزد

878 روز پیش

توافقی

دستگاه های خشک کن تحت خلأمیوه

يزد ، يزد

878 روز پیش

33000000 تومان

فروش گلدانی پسته درجه یک

يزد ، تفت

880 روز پیش

1200 تومان

بادام فروشی میزان یک تن

يزد ، مهريز

880 روز پیش

15000 تومان

نهال پسته زال

يزد ، مهريز

920 روز پیش

600 تومان

خرید خیارسبز گلخانه ای

يزد ، يزد

921 روز پیش

توافقی

خاک اخری

يزد ، يزد

923 روز پیش

4000 تومان

فروش ویژه کود پلت مرغی شرکت سیمرغ

يزد ، يزد

928 روز پیش

توافقی