به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
لوبيا چيتي

گلستان ، گرگان

23 روز پیش

توافقی

برنج و خرده برنج و ماش

فارس ، شيراز

28 روز پیش

توافقی

برنج عنبر خوزستان

گيلان ، تالش

31 روز پیش

توافقی

برنج دم سیاه اعلا

فارس ، شيراز

50 روز پیش

12000 تومان

شلتوک چمپا

خوزستان ، رامهرمز

55 روز پیش

6000 تومان

فروش برنج کوهستان

گيلان ، رشت

58 روز پیش

توافقی

برنج عنبربو

خوزستان ، اهواز

58 روز پیش

توافقی

خریدار انواع حبوبات و برنج و چای

خراسان رضوي ، مشهد

85 روز پیش

توافقی

انواع برنج شمال

مازندران ، آمل

90 روز پیش

توافقی

برنج ارگانیک

مازندران ، آمل

90 روز پیش

13500 تومان

فروش بذرگندم وکود اوره

خوزستان ، دزفول

93 روز پیش

1850 تومان

گردو پوست کاغذی

لرستان ، الشتر

110 روز پیش

30000 تومان

لوبیا عروس قلوه ای

خراسان شمالي ، شيروان

110 روز پیش

توافقی

بادام زمینی و عسل طبیعی

گيلان ، آستانه اشرفيه

118 روز پیش

توافقی

فروش چای

اصفهان ، اصفهان

124 روز پیش

توافقی

فروش برنج طارم

مازندران ، آمل

128 روز پیش

11998 تومان

عدس ریز

كرمانشاه ، كنگاور

132 روز پیش

5000 تومان

نخود درجه یک کرمانشاه

كرمانشاه ، كرمانشاه

135 روز پیش

6500 تومان

فروش ماش

خوزستان ، شوشتر

146 روز پیش

توافقی

برنج طارم هاشمی

مازندران ، محمود آباد

156 روز پیش

12000 تومان

نخود استان لرستان

لرستان ، خرم آباد

181 روز پیش

توافقی

باقالی خشک

زنجان ، آب بر

195 روز پیش

توافقی

برنج هاشمی اعلا

گيلان ، رشت

199 روز پیش

12000 تومان

فروش کنجد سفید سودان

تهران ، تهران

225 روز پیش

توافقی

خرید یونجه

خوزستان ، اهواز

244 روز پیش

580 تومان

آگهی خرید

آذربايجان غربي ، اروميه

296 روز پیش

توافقی

برنج نیمه دانه شمال

خراسان رضوي ، مشهد

301 روز پیش

6500 تومان

برنج ممتاز مینودشت

گلستان ، مينو دشت

325 روز پیش

توافقی

خریدار شلتوک برنج هاشمی

گيلان ، رشت

345 روز پیش

توافقی

لوبیا چیتی درجه ۱

فارس ، مرودشت

352 روز پیش

8000 تومان

خریدار سبوس برنج

گيلان ، رشت

356 روز پیش

توافقی

خریدارسبوس گندم وبرنج

خوزستان ، دزفول

364 روز پیش

توافقی

فروش برنج

گيلان ، آستانه اشرفيه

364 روز پیش

توافقی

فروش زعفران ممتاز قائنات

گيلان ، رشت

377 روز پیش

توافقی

فروش لوبیا وارداتی

خراسان رضوي ، مشهد

384 روز پیش

توافقی

حبوبات تازه

زنجان ، خدابنده

390 روز پیش

توافقی

لوبیا چیتی

اصفهان ، دهاقان

391 روز پیش

توافقی

فروش لوبیا چشم بلبلی

خوزستان ، دزفول

391 روز پیش

5500 تومان

زمین زراعی

فارس ، خرامه

398 روز پیش

توافقی

لاشه نیم دانه دودی

گيلان ، رشت

398 روز پیش

2000 تومان