به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
شلتوک خوزستان

خوزستان ، شوشتر

31 روز پیش

توافقی

نخود کرمانشاه

تهران ، تهران

80 روز پیش

7500 تومان

برنج هاشمی اصل

گيلان ، رشت

82 روز پیش

11000 تومان

فروش باقالا

مازندران ، بهشهر

83 روز پیش

توافقی

عدس مرغوب

اردبيل ، بيله سوار

88 روز پیش

توافقی

باقلا تازه مازندران

مازندران ، بهشهر

90 روز پیش

توافقی

فروش محصولات کشاورزی

كردستان ، قروه

99 روز پیش

توافقی

عدس تازه

خراسان رضوي ، تربت جام

113 روز پیش

توافقی

فروش عدس درجه یک

خراسان رضوي ، كاشمر

123 روز پیش

توافقی

گندم و جو به قیمت دولتی

مركزي ، ساوه

130 روز پیش

1450 تومان

برنج دم سیاه

خراسان رضوي ، درگز

146 روز پیش

15000 تومان

برنج دم سیاه

گلستان ، مينو دشت

149 روز پیش

10000 تومان

برنج علی کاظمی

زنجان ، آب بر

171 روز پیش

12000 تومان

برنج نیم دانه علی کاظمی

زنجان ، آب بر

213 روز پیش

توافقی

محصولات کشاورزی شلیلی بزرگ

خوزستان ، شوشتر

246 روز پیش

توافقی

فروش برنج

اصفهان ، اصفهان

254 روز پیش

توافقی

حبوبات قارچ دگمه ای چای

گيلان ، لنگرود

268 روز پیش

توافقی

لوبيا چيتي

گلستان ، گرگان

292 روز پیش

توافقی

برنج و خرده برنج و ماش

فارس ، شيراز

296 روز پیش

توافقی

برنج عنبر خوزستان

گيلان ، تالش

299 روز پیش

توافقی

برنج دم سیاه اعلا

فارس ، شيراز

318 روز پیش

12000 تومان

شلتوک چمپا

خوزستان ، رامهرمز

323 روز پیش

6000 تومان

فروش برنج کوهستان

گيلان ، رشت

326 روز پیش

توافقی

برنج عنبربو

خوزستان ، اهواز

327 روز پیش

توافقی

خریدار انواع حبوبات و برنج و چای

خراسان رضوي ، مشهد

354 روز پیش

توافقی

انواع برنج شمال

مازندران ، آمل

359 روز پیش

توافقی

برنج ارگانیک

مازندران ، آمل

359 روز پیش

13500 تومان

فروش بذرگندم وکود اوره

خوزستان ، دزفول

361 روز پیش

1850 تومان

گردو پوست کاغذی

لرستان ، الشتر

378 روز پیش

30000 تومان

لوبیا عروس قلوه ای

خراسان شمالي ، شيروان

378 روز پیش

توافقی

بادام زمینی و عسل طبیعی

گيلان ، آستانه اشرفيه

386 روز پیش

توافقی

فروش چای

اصفهان ، اصفهان

392 روز پیش

توافقی

فروش برنج طارم

مازندران ، آمل

396 روز پیش

11998 تومان

عدس ریز

كرمانشاه ، كنگاور

401 روز پیش

5000 تومان

نخود درجه یک کرمانشاه

كرمانشاه ، كرمانشاه

403 روز پیش

6500 تومان

فروش ماش

خوزستان ، شوشتر

415 روز پیش

توافقی

برنج طارم هاشمی

مازندران ، محمود آباد

425 روز پیش

12000 تومان

نخود استان لرستان

لرستان ، خرم آباد

450 روز پیش

توافقی

باقالی خشک

زنجان ، آب بر

464 روز پیش

توافقی

برنج هاشمی اعلا

گيلان ، رشت

467 روز پیش

12000 تومان