به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
عدس مرغوب

اردبيل ، بيله سوار

3 روز پیش

توافقی

باقلا تازه مازندران

مازندران ، بهشهر

5 روز پیش

توافقی

فروش محصولات کشاورزی

كردستان ، قروه

14 روز پیش

توافقی

عدس تازه

خراسان رضوي ، تربت جام

28 روز پیش

توافقی

فروش عدس درجه یک

خراسان رضوي ، كاشمر

38 روز پیش

توافقی

گندم و جو به قیمت دولتی

مركزي ، ساوه

45 روز پیش

1450 تومان

برنج دم سیاه

خراسان رضوي ، درگز

61 روز پیش

15000 تومان

برنج دم سیاه

گلستان ، مينو دشت

64 روز پیش

10000 تومان

برنج علی کاظمی

زنجان ، آب بر

86 روز پیش

12000 تومان

برنج نیم دانه علی کاظمی

زنجان ، آب بر

128 روز پیش

توافقی

محصولات کشاورزی شلیلی بزرگ

خوزستان ، شوشتر

161 روز پیش

توافقی

فروش برنج

اصفهان ، اصفهان

169 روز پیش

توافقی

حبوبات قارچ دگمه ای چای

گيلان ، لنگرود

183 روز پیش

توافقی

لوبيا چيتي

گلستان ، گرگان

207 روز پیش

توافقی

برنج و خرده برنج و ماش

فارس ، شيراز

211 روز پیش

توافقی

برنج عنبر خوزستان

گيلان ، تالش

214 روز پیش

توافقی

برنج دم سیاه اعلا

فارس ، شيراز

233 روز پیش

12000 تومان

شلتوک چمپا

خوزستان ، رامهرمز

238 روز پیش

6000 تومان

فروش برنج کوهستان

گيلان ، رشت

241 روز پیش

توافقی

برنج عنبربو

خوزستان ، اهواز

242 روز پیش

توافقی

خریدار انواع حبوبات و برنج و چای

خراسان رضوي ، مشهد

269 روز پیش

توافقی

انواع برنج شمال

مازندران ، آمل

274 روز پیش

توافقی

برنج ارگانیک

مازندران ، آمل

274 روز پیش

13500 تومان

فروش بذرگندم وکود اوره

خوزستان ، دزفول

276 روز پیش

1850 تومان

گردو پوست کاغذی

لرستان ، الشتر

293 روز پیش

30000 تومان

لوبیا عروس قلوه ای

خراسان شمالي ، شيروان

293 روز پیش

توافقی

بادام زمینی و عسل طبیعی

گيلان ، آستانه اشرفيه

301 روز پیش

توافقی

فروش چای

اصفهان ، اصفهان

307 روز پیش

توافقی

فروش برنج طارم

مازندران ، آمل

311 روز پیش

11998 تومان

عدس ریز

كرمانشاه ، كنگاور

316 روز پیش

5000 تومان

نخود درجه یک کرمانشاه

كرمانشاه ، كرمانشاه

318 روز پیش

6500 تومان

فروش ماش

خوزستان ، شوشتر

330 روز پیش

توافقی

برنج طارم هاشمی

مازندران ، محمود آباد

340 روز پیش

12000 تومان

نخود استان لرستان

لرستان ، خرم آباد

365 روز پیش

توافقی

باقالی خشک

زنجان ، آب بر

379 روز پیش

توافقی

برنج هاشمی اعلا

گيلان ، رشت

382 روز پیش

12000 تومان

فروش کنجد سفید سودان

تهران ، تهران

408 روز پیش

توافقی

خرید یونجه

خوزستان ، اهواز

428 روز پیش

580 تومان

آگهی خرید

آذربايجان غربي ، اروميه

479 روز پیش

توافقی

برنج نیمه دانه شمال

خراسان رضوي ، مشهد

484 روز پیش

6500 تومان