به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
زعفران اصل و گیاهان دارویی

خراسان رضوي ، مشهد

20 روز پیش

توافقی

عمده و جزئی گلنار فارسی

فارس ، شيراز

42 روز پیش

توافقی

فروش غنچه گل محمدی

فارس ، شيراز

42 روز پیش

توافقی

گل خشک ساناز و مینا

فارس ، شيراز

68 روز پیش

توافقی

گیاهان دارویی

همدان ، نهاوند

89 روز پیش

توافقی

نشاء کیاهان دارویی

فارس ، شيراز

91 روز پیش

توافقی

بذر کدوتخم کاغذی

اردبيل ، اردبيل

98 روز پیش

توافقی

برگ خشک به لیمو

كهكيلويه و بويراحمد ، دهدشت

105 روز پیش

20000 تومان

فروش به لیموی تازه

كهكيلويه و بويراحمد ، دهدشت

141 روز پیش

30000 تومان

خریدار صمغ جاوشیر

البرز ، كرج

190 روز پیش

توافقی

برگ به لیمو

كهكيلويه و بويراحمد ، دهدشت

190 روز پیش

280000 تومان

برگ خشک شده به لیمو

هرمزگان ، دهبارز

195 روز پیش

45000 تومان

سبزیجات خشک

كرمان ، كرمان

204 روز پیش

توافقی

فروش برگ به لیمو

يزد ، يزد

206 روز پیش

توافقی

زیره سبز

البرز ، نظرآباد

211 روز پیش

توافقی

برگ خشک شده به لیمو

تهران ، ورامين

213 روز پیش

40000 تومان

تخم شربتی تمیز (عمده)

اصفهان ، اصفهان

235 روز پیش

توافقی

فروش عمده خاکشیر تمیز

اصفهان ، اصفهان

237 روز پیش

توافقی

چای خشک ممتاز بهاره

گيلان ، املش

253 روز پیش

توافقی

چای ترش اعلاء

خراسان رضوي ، مشهد

279 روز پیش

21500 تومان

خرید و فروش زعفران

خراسان رضوي ، تايباد

283 روز پیش

توافقی

خرید برگ خشک به لیمو

فارس ، جهرم

304 روز پیش

توافقی

گل بنفشه ایرانی تازه

گلستان ، گرگان

309 روز پیش

توافقی

فروش گل گاوزبان

گلستان ، گرگان

313 روز پیش

150000 تومان

پیش فروش گیاهان دارویی

گلستان ، گرگان

317 روز پیش

توافقی

خرید فوری صمغ جاشیر

فارس ، شيراز

323 روز پیش

توافقی

آویشن کوهی

گلستان ، علي آباد كتول

343 روز پیش

30000 تومان

گل ختمی

خراسان رضوي ، مشهد

344 روز پیش

توافقی

خریدار بذر آویشن شیرازی

كهكيلويه و بويراحمد ، ياسوج

346 روز پیش

توافقی

تولید کننده به لیمو

تهران ، تهران

353 روز پیش

توافقی

عصاره شیرین بیان رب سوس

تهران ، تهران

360 روز پیش

12700 تومان

فروش کتان سورت خوراکی

خراسان رضوي ، مشهد

361 روز پیش

توافقی

ریشه جینسینگ

تهران ، دماوند

361 روز پیش

توافقی

به لیمو و استویا

تهران ، تهران

363 روز پیش

توافقی

خریدار گیاهان دارویی

قم ، قم

369 روز پیش

توافقی

فروش برگ خشک استویا

كرمانشاه ، كرمانشاه

384 روز پیش

توافقی

خرید اویشن به حال خود فوری

فارس ، شيراز

395 روز پیش

توافقی

موسیر خشک

اصفهان ، تيران

395 روز پیش

توافقی

به لیمو

كهكيلويه و بويراحمد ، دهدشت

398 روز پیش

توافقی

برگ خشک شده به لیمو

تهران ، تهران

399 روز پیش

60000 تومان