به کمک احتیاج دارید؟

ارتباط آسان 24 ساعته با تیم پشتیبانی

@Farmketsupport

دانلود اپلیکیشن بازار کشاورزی
فروش عمده و جزیی خاکشیر

فارس ، شيراز

21 روز پیش

توافقی

خریدار مازو سبز

فارس ، شيراز

43 روز پیش

توافقی

فروش گل مینا خشک

فارس ، شيراز

80 روز پیش

توافقی

خرید غنچه محمدی

خراسان رضوي ، مشهد

106 روز پیش

توافقی

گل محمدی

فارس ، داراب

115 روز پیش

توافقی

فروش گل پر مربایی

فارس ، داراب

115 روز پیش

توافقی

فروش غنچه گل محمدی

فارس ، شيراز

117 روز پیش

توافقی

عمده و جزئی گلنار فارسی

فارس ، شيراز

117 روز پیش

توافقی

گل خشک ساناز و مینا

فارس ، شيراز

117 روز پیش

توافقی

برگ خشک به لیمو

كهكيلويه و بويراحمد ، دهدشت

142 روز پیش

23000 تومان

فروش جلبک اسپیرولینا

البرز ، كرج

142 روز پیش

270000 تومان

فروش زیره سبز

خراسان رضوي ، مشهد

142 روز پیش

0 تومان

گل بابونه خشک شده

خراسان رضوي ، درگز

161 روز پیش

300000 تومان

به لیمو

سمنان ، شاهرود

226 روز پیش

24000 تومان

آویشن اسپند بومادران

فارس ، خرامه

230 روز پیش

توافقی

گیاهان دارویی

فارس ، شيراز

230 روز پیش

توافقی

کرفس کوهی

اصفهان ، فريدون شهر

246 روز پیش

توافقی

موسیر اسلایس

اصفهان ، فريدون شهر

246 روز پیش

توافقی

کاسنی سحرامیز

اصفهان ، كاشان

251 روز پیش

توافقی

زعفران اصل و گیاهان دارویی

خراسان رضوي ، مشهد

289 روز پیش

توافقی

گیاهان دارویی

همدان ، نهاوند

357 روز پیش

توافقی

نشاء کیاهان دارویی

فارس ، شيراز

360 روز پیش

توافقی

بذر کدوتخم کاغذی

اردبيل ، اردبيل

366 روز پیش

توافقی

فروش به لیموی تازه

كهكيلويه و بويراحمد ، دهدشت

409 روز پیش

30000 تومان

برگ خشک شده به لیمو

هرمزگان ، دهبارز

464 روز پیش

45000 تومان

سبزیجات خشک

كرمان ، كرمان

473 روز پیش

توافقی

فروش برگ به لیمو

يزد ، يزد

475 روز پیش

توافقی

زیره سبز

البرز ، نظرآباد

480 روز پیش

توافقی

برگ خشک شده به لیمو

تهران ، ورامين

481 روز پیش

40000 تومان

تخم شربتی تمیز (عمده)

اصفهان ، اصفهان

503 روز پیش

توافقی

فروش عمده خاکشیر تمیز

اصفهان ، اصفهان

505 روز پیش

توافقی

چای خشک ممتاز بهاره

گيلان ، املش

521 روز پیش

توافقی

چای ترش اعلاء

خراسان رضوي ، مشهد

548 روز پیش

21500 تومان

خرید و فروش زعفران

خراسان رضوي ، تايباد

551 روز پیش

توافقی

خرید برگ خشک به لیمو

فارس ، جهرم

572 روز پیش

توافقی

گل بنفشه ایرانی تازه

گلستان ، گرگان

578 روز پیش

توافقی

فروش گل گاوزبان

گلستان ، گرگان

582 روز پیش

150000 تومان

پیش فروش گیاهان دارویی

گلستان ، گرگان

586 روز پیش

توافقی

خرید فوری صمغ جاشیر

فارس ، شيراز

591 روز پیش

توافقی

آویشن کوهی

گلستان ، علي آباد كتول

612 روز پیش

30000 تومان